Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2015/2016

Fotbalový – p. Jícha – čtvrtek 16:30 – 18:00

Přírodovědný – p. Hodková – každý druhý pátek 13:15 – 15:00

Psaní na PC – p. Hirt – pátek 11:30

Recitační – p. Doležalová – individuálně

Vyšívání – p. Oliveriusová – úterý 12:30 – 14:00

Výtvarný – p. Helmichová – sudý pátek 13:15 – 15:00

Zumba – p. Mandausová – každá druhá středa 13:00