Informace

Školní družinu navštěvují žáci 1.-5. ročníku. Děti zde mají hernu, knihovnu a místnost určenou k pracovním a výtvarným činnostem. ŠD není pokračováním školního vyučování, nýbrž nabízí dětem další možnosti využití volného času a rozvíjení zájmů. Hlavním cílem vychovatelky je snaha o rozvíjení a zapojení dětí do různých zájmových činností.

Poplatek za umístění dítěte ve školní družině činí 100,- Kč měsíčně.